معرفی

مشخصات فردی

منوچهر راد

نام - نام خانوادگی : منوچهر   راد

پست الکترونیکی : m_rad@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : هیدرولیک
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : کالج سلطنتی علوم و تکنولوژی- انگلستان

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مکانیک

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی - گروه مهندسی مکانیک

مرتبه علمی : استاد

پایه : 24

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1366-08-01

منوچهر راد
منوچهر راد

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
مرتبه علمی :
    استاد
^